Runners Without Border

נגן וידאו

תמכו עכשיו בהצלת פעילות קבוצות הנוער היהודיות ערביות:

מאז 2014 קירבנו בין כ-400 בני נוער ממזרח ומערב ירושלים. בפעילות נוצרו חיבורים עמוקים שהובילו לחברויות אמת.

הרבה מהגופים שתמכו בפעילות הנוער עד כה, לא יוכלו להמשיך את תמיכתם ולכן מימון הפעילות היהודית-ערבית מסתמך כרגע ברובו על תומכים פרטיים.

רק בזכות תמיכה חודשית קבועה, בקבוצות הריצה לנוער יהודי-ערבי, נייצר בסיס יציב שיאפשר המשכיות והשפעה על חייהם של בני נוער רבים יותר בירושלים ובת”א-יפו!

פעילותנו מחייבת השקעה במאמנים, רכזי קבוצות, הפעלת הסעות לאימוני הריצה ויצירת פעילויות גיבוש.

בזכותכם נוכל ליצור חברויות אמיצות בין בני נוער, שלא היו נפגשים בשום דרך אחרת.

לילדים הללו יש תקוה – אנחנו אחראים להפוך אותה למציאות: הצטרפו והשפיעו!

תמכו עכשיו והשפיעו
על דור העתיד:

גייסנו 17,890 ש"ח

מתוך יעד של 29,000 ש"ח בחודש, 

כדי שנוכל להמשיך להפעיל את קבוצות הנוער גם השנה וליצור חברויות אמיצות!

391 חברים כבר הצטרפו למיזם

כמה באפשרותך לתמוך כל חודש בקבוצות הנוער?

* ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בגין תרומות לעמותה עפ"י סעיף 46                    * ניתן לבטל את התרומה בכל עת ע"י שליחת הודעה לכתובת האימייל שלנו.

נגן וידאו

כמה באפשרותך לתמוך כל חודש בקבוצות הנוער?

תמכו עכשיו בקמפיין
והשפיעו על דור העתיד:

גייסנו 17,890 ש"ח

מתוך יעד של 29,000 ש"ח בחודש, 

כדי שנוכל להמשיך להפעיל את קבוצות הנוער גם השנה וליצור חברויות אמיצות!

391 חברים כבר הצטרפו למיזם

תמכו עכשיו בהצלת פעילות קבוצות הנוער היהודיות ערביות:   

מאז 2014 קירבנו בין כ-400 בני נוער ממזרח ומערב ירושלים. בפעילות נוצרו חיבורים עמוקים שהובילו לחברויות אמת. 

הרבה מהגופים שתמכו בפעילות הנוער עד כה, לא יוכלו להמשיך את תמיכתם ולכן מימון הפעילות היהודית-ערבית מסתמך כרגע ברובו על תומכים פרטיים.

רק בזכות תמיכה חודשית קבועה בקבוצות הריצה לנוער יהודי-ערבי, נייצר בסיס יציב שיאפשר המשכיות והשפעה על חייהם של בני נוער רבים יותר בירושלים ובת”א-יפו!

פעילותנו מחייבת השקעה במאמנים, רכזי קבוצות, הפעלת הסעות לאימוני הריצה ויצירת פעילויות גיבוש.

בזכותכם נוכל ליצור חברויות אמיצות בין בני נוער, שלא היו נפגשים בשום דרך אחרת.

לילדים הללו יש תקוה – אנחנו אחראים להפוך אותה למציאות: הצטרפו והשפיעו!

* ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בגין תרומות לעמותה עפ"י סעיף 46
* ניתן לבטל את התרומה בכל עת ע"י שליחת הודעה לכתובת האימייל שלנו.