Runners Without Border

הצטרפו עכשיו ותמכו בבניית קשר בין הנוער היהודי והערבי בירושלים:
רק בזכות תמיכה חודשית וקבועה בקבוצות הנוער הערביות-יהודיות, נייצר בסיס יציב שיאפשר המשכיות והשפעה על חייהם של בני נוער רבים יותר בירושלים ובת”א-יפו!

ב-5 שנות פעילותנו גילינו דבר מדהים: איך בני נוער שחונכו לפחד זה מזה יכולים להפוך לחברים, ולעבוד יחד למען מטרה משותפת.

אנו מחברים בין בני נוער מהאזורים הקשים ביותר הנחשפים אל מעגל האלימות על בסיס יום יומי, ומצליחים להפגיש אותם עם מציאות אחרת ולהשפיע על תפיסת עולמם!

פעילותנו מחייבת השקעה במאמנים ורכזי קבוצות מצוינים, הפעלת הסעות ייעודיות לאימוני הריצה ויצירת פעילויות גיבוש לבני הנוער המשתתפים.

לילדים הללו יש תקוה: אנחנו אחראים להפוך אותה למציאות!

תמכו עכשיו והשפיעו
על דור העתיד:

גייסנו 22,890 ש"ח

מתוך יעד של 29,000 ש”ח בחודש, 

אליו אנו צריכים להגיע עד ה-30.07.2020 

כדי שנוכל להפעיל עוד השנה 2 קבוצות נוער יהודיות-ערביות; בירושלים ובת”א-יפו!

409 חברים כבר הצטרפו למיזם

כמה באפשרותך לתמוך כל חודש בקבוצות הנוער?

* ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בגין תרומות לעמותה עפ”י סעיף 46                    * ניתן לבטל את התרומה בכל עת ע”י שליחת הודעה לכתובת האימייל שלנו.

כמה באפשרותך לתמוך כל חודש בקבוצות הנוער?

* ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בגין תרומות לעמותה עפ”י סעיף 46
* ניתן לבטל את התרומה בכל עת ע”י שליחת הודעה לכתובת האימייל שלנו.

תמכו עכשיו בקמפיין
והשפיעו על דור העתיד:

גייסנו 22,890 ש"ח

מתוך יעד של 29,000 ש”ח בחודש, 

אליו אנו צריכים להגיע עד ה-30.07.2020 

כדי שנוכל להפעיל עוד השנה 2 קבוצות נוער יהודיות-ערביות; בירושלים ובת”א-יפו!

409 חברים כבר הצטרפו למיזם

הצטרפו עכשיו ותמכו בבניית קשר בין הנוער הערבי והיהודי בת”א-יפו :
רק בזכות תמיכה חודשית וקבועה בקבוצות הנוער הערביות-יהודיות, נייצר בסיס יציב שיאפשר המשכיות והשפעה על חייהם של בני נוער רבים יותר בירושלים ובת”א-יפו!

ב-4 שנות פעילותנו גילינו דבר מדהים: איך בני נוער שחונכו לפחד זה מזה יכולים להפוך לחברים, ולעבוד יחד למען מטרה משותפת.

אנו מחברים בין בני נוער מהאזורים הקשים ביותר הנחשפים אל מעגל האלימות על בסיס יום יומי, ומצליחים להפגיש אותם עם מציאות אחרת ולהשפיע על תפיסת עולמם!

פעילותנו מחייבת השקעה במאמנים ורכזי קבוצות מצויינים, הפעלת הסעות ייעודיות לאימוני הריצה ויצירת פעילויות גיבוש לבני הנוער המשתתפים.

לילדים הללו יש תקוה: אנחנו אחראים להפוך אותה למציאות!