Runners Without Border

לילדים הללו יש תקווה - רצים ללא גבולות אחראים
להפוך אותה למציאות

כתבו עלינו:

עמותת ‘רצים ללא גבולות’ מגייסת את כוחו החיובי של הספורט לחיבור בין יהודים לערבים, תוך בנייה מחודשת של האמון שאבד בין האוכלוסיות ויצירת במה לדיאלוג מחודש.

אודות

עמותת רצים ללא גבולות, נוסדה ב-2014 ע”י ספורטאים ירושלמים בתגובה לגל האלימות שסחף את העיר. מטרת העמותה היא לעודד סובלנות ושיח בין האוכלוסיות היהודיות והערביות בישראל, בעזרת ספורט.  אנו נעזרים בריצה מקצועית על מנת ליצור מסגרות משותפות לאימון ולתרגול, תוך העצמה של הבטחון העצמי ופיתוח תכונות מנהיגות של משתתפי התוכניות, על מנת להכשירם כסוכני שינוי בקהילות המוצא שלהם.

2 הפרוייקטים העיקריים של העמותה הם

מתוך הפעילות שלנו: 

משלחות הנוער לחו"ל

בכל שנה יוצאת משלחת של בני נוער מבין רצי העמותה, לייצג יחד את ירושלים במרוצים בינלאומיים בחו”ל: במילאנו, ברלין ולונדון. זו הפעם הראשונה שבני נוער ממזרח ומערב ירושלים מייצגים את העיר יחד כמקור גאווה משותף. 

השתתפות במרתון ירושלים

רצים ללא גבולות מקפידה לשלוח את רצי קבוצותיה להשתתף במרתון ירושלים ברציפות משנת 2015, וכן להנגיש ולעודד קבוצות ריצה נוספות שלא נגישות אליו, לרוץ במרתון – בתמונה קבוצת הספורט של מועדון אלעומרייה ממזרח ירושלים שהשתתפה לראשונה במרתון ירושלים (בשנת 2017).

קבוצות הנוער של רצים ללא גבולות

ב-4 השנים האחרונות הצליחה העמותה לקרב בין מעל ל-120 בני נוער ממזרח ומערב ירושלים שלא היו נפגשים בשום דרך אחרת. כתוצאה מהפעילות נוצרו בין בני הנוער קשרים חזקים שהובילו למפגשים חוצי גבולות, המתקיימים כיום מעבר למסגרת של קבוצת הריצה. תומכים בפעילות ב-2018/19 – The Jerusalem Foundation Daniel Gablinger Foundation, סיטיפס – הרכבת הקלה בירושלים, Saly Frommer Foundation

מרוץ רצים ללא גבולות: המרוץ היהודי ערבי 2018

בחמש השנים מאז התחלנו את פעילותנו, הצלחנו לקרב מעל ל-1300 איש ממזרח ומערב ירושלים שלא היו נפגשים בשום דרך אחרת, ביניהם בני נוער, נשים וגברים. כתוצאה מהפעילות נוצרו בין המשתתפים קשרים חזקים שהובילו למפגשים חוצי גבולות, המתקיימים כיום מעבר למסגרת של קבוצת הריצה. תומכים במרוץ – סיטיפס – הרכבת הקלה בירושלים BYU Jerusalem Center The Nathan Cummings Foundation משרד החוץ Saucony Jerusalem /סאקוני ירושלים דיזנגוף סנטר תל אביב أدرنلي للحلول البصريه Adranly Vision Solutions עיריית ירושלים Intel מכבי ישראל Maccabi Israel The Jerusalem Foundation Daniel Gablinger Foundation, איון אסט מנג’מנט אל.טי.די בע”מ