Runners Without Border

מלאו פרטיכם ונשלח את הקישור להרשמה המוזלת
למרוץ היהודי-ערבי 'רצים ללא גבולות', שיתקיים ב-2022:

מייל נשלח אליכם הרגע