רצים ללא גבולות

תקנון

זה הוא אתר האינטרנט הרשמי של עמותת 'רצים ללא גבולות' ע"ר 580608230 (להלן: "רצים ללא גבולות"). אנו מודים לך על נכונותך לתרום לפעילותנו – מתן תרומה מהווה הסכמה למפורט להלן:
 1. רצים ללא גבולות מאפשרת לתרום כסף לפעילותה באמצעות אתר זה.

 2. בעת מתן תרומה, תועברו למערכת התשלומים המאובטחת של "יעד סליקה" המאובטחת במנגנון העומד בתקן DSS PCI העולמי.

 3. הגבלת פרטיות: 'רצים ללא גבולות' מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג'.

 4. לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על התרומה.

 5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה.

 6. רצים ללא גבולות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, רצים ללא גבולות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.

 7. התורם מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות תשלום בעצמו. עם זאת, במידה והתורם הוא קטין (מתחת לגיל 18) או הינו פסול דין ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

 8. מדיניות ביטול עסקה: תורם רשאי לפנות לרצים ללא גבולות באמצעות הדואר האלקטרוני ([email protected]) בבקשה לביטול תרומה אחת בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם, וכן תורם רשאי לפנות לרצים ללא גבולות באמצעות הדואר האלקטרוני בבקשה להסירו מהסדר הוראת הקבע של עמותת רצים ללא גבולות בכל עת. רצים ללא גבולות תבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את רצים ללא גבולות בעמלה בגין הפעולה, יחוייב התורם בעמלה כאמור.

 9. ידוע לתורם כי הפרטים ישמשו את רצים ללא גבולות לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים  – SMS.

 10. העמותה תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות על פי הנדרש.

 11. חל איסור לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 12. התרומות לרצים ללא גבולות מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 13. רצים ללא גבולות רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת ועל פי צורך.

 14. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד.

 15. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס גם לנשים. כל הכתוב בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 16. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה.