בני הנוער של רצים ללא גבולות נאבקים בגזענות בירושלים

דוחקים את הגזענות לשוליים – הישגי פעילות הנוער היהודי-ערבי ב-2019/20:

הנתק בין מערב למזרח העיר הוא כה רב עד שרצות מזרח ירושלמיות שהגיעו להירשם למרוץ ירושלים 2019 לא ידעו שבכלל קיימים מרוצים בעיר ובטח לא על מרתון ירושלים