Runners Without Border

שיתוף הפעולה פורץ הגבולות שלנו עם נשים עושות שלום

נשים עושות שלום היו הארגון הראשון ששלח נציגים למרוץ הערבי יהודי בג'בל מוכאבר

לאחר שרצים ללא גבולות קיימו 3 מרוצים מוצלחים בין שכונת מלחה לבית צפאפא בירושלים, העמותה חיפשה להגדיל את המרוץ וכן לקרב ערבים נוספים ממזרח ירושלים אל הפעילות.

לפניכם תמונה מהמרוץ שהתקיים במרץ 2017 בג’בל מוכאבר בו השתתפו נציגות מתנועת נשים עושות שלום:

אירוח באוהל נשים עושות שלום

במהלך קיץ 2018 הקימה תנועת נשים עושות שלום את אוהל המחאה מול הכנסת והזמינה את ישראל הס מנהל עמותת רצים ללא גבולות להציג את פעילות קבוצת הנוער: